Protecția datelor

Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres ca toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezentul document, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.

În contextul prezentului document:

“Site” în continuare se referă la pagina web www.bazarauto.ro;

“Serviciu” se referă la orice servicii oferite prin intermediul www.bazarauto.ro precum și oricare dintre modulele și componentele acestuia;

“Utilizator“ se referă la orice persoană care vizitează sau accesează site-ul fiind interesată de informațiile , anunțurile și/sau serviciile oferite pe Site, precum și orice persoană juridică care utilizează și/sau achiziționează servicii oferite de Furnizor prin intermediul paginilor Site-ului;

“Anunț” se referă la o ofertă publicată de un Utilizator înregistrat prin intermediul Site-ului

BazarAuto.ro consideră asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare va dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datelele în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

BzarAuto.ro va procesa datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le-a furnizat de bună voie și în cunoștință de cauză în urmatoarele scopuri: crearea conturilor, contractare, facturare, publicitate și marketing. Datele sunt colectate prin mijloace automate și neautomate prin intermediul funcționalităților Site-ului. Pentru a utiliza serviciile BazarAuto.ro este esențial ca Utilizatorul să ne furnizeze date cu caracter personal pentru că aceste date sunt indispensabile pentru procesare. În cazul în care nu sunteți de acord cu procesarea, nu veți putea accesa serviciile BazarAuto.ro . În scopuri de publicitate și marketing, BazarAuto.ro ar putea procesa numai următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon.

Conform legislației în vigoare, Utilizatorul, în funcție de situația particulară în care se află, are următoarele drepturi: dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a obiecta și de a interveni pe date precum și dreptul de a restricționa procesarea. Utilizatorul are de asemenea dreptul de a se adresa unei curți de judecată și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Fără a afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de procesare a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm aceste date sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de procesare a datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă rugam sa verificați periodic conținutul acestui document.