TERMENI GENERALI

Prezentul document definește termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului www.bazarauto.ro . Prezentul document se completează cu prevederile legii aplicabile, cu cele din Protecția datelor și Politica cookies. Accesarea și utilizarea site-ului www.bazarauto.ro implică automat acceptarea în întregime a acestor termeni și condiții și a prevederilor definite în completările menționate. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare vă rugăm nu accesați pagina noastră de internet.

În contextul prezentelor Termeni și condiții:

“Site” în continuare se referă la pagina web www.bazarauto.ro;

“Serviciu” se referă la orice servicii oferite prin intermediul www.bazarauto.ro precum și oricare dintre modulele și componentele acestuia;

“Utilizator“ se referă la orice persoană care vizitează sau accesează site-ul fiind interesată de informațiile , anunțurile și/sau serviciile oferite pe Site, precum și orice persoană juridică care utilizează și/sau achiziționează servicii oferite de Furnizor prin intermediul paginilor Site-ului;

“Anunț” se referă la o ofertă publicată de un Utilizator înregistrat prin intermediul Site-ului

REGULI GENERALE PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Accesarea și utilizarea site-ului presupune respectarea urmatoarelor reguli:

Veți utiliza site-ul exclusiv pentru a obține date și informații despre anunțurile oferite prin intermediul site-ului și/sau pentru a utiliza serviciile puse la dispoziție de Furnizor prin intermediul Site-ului cu respectarea tututor prevederilor prezentului document ;

Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate.

Întreprinderea oricărei acțiuni ce ar putea perturba funcționarea site-ului sau desfășurarea de activități IT sau alte activități menite să insereze conținut străin și ilegal pe site, adică încălcând legea aplicabilă, sunt strict interzise. Orice încercare de acces neautorizat la acest site în mod direct, la serverurile care găzduiesc acest site sau la bazele de date asociate cu acest site, fiind un atac informatic, poate constitui infracțiune în temeiul reglementărilor aplicabile.

Pentru orice caz de abuz sau abatere de la regulile de mai sus, dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul va înceta cu efect imediat, și dupa caz vom raporta incidentul autorităților competente.

REGULI SPECIFICE PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR

ÎNREGISTRAREA PE SITE

Serviciile Bazarauto.ro sunt destinate atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Înregistrarea este gratuită și este permisă oricărui vânzător particular sau parc autorizat de dezmembrări din România. Înregistrarea se poate face pe site prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe Site.

Înregistrarea unui cont pe site ca vânzător particular (persoană fizică) presupune următoarele:

- este interzisă utilizarea de informații fictive sau date de contact false în procesul de înregistrare;

- nu este permisă adăugarea de materiale obscene, defăimătoare, conținut nociv sau abuziv, incluzând dar nefiind limitat la: înjurături, blasfemii, obscenităţi, hărţuieli, lucruri profane, limbaj sexual explicit sau odios (ex: limbaj rasist/discriminator);

- nu este permisă înregistrarea de mai multe ori a aceluiași vănzător particular (aceleași date ale profilului sau date de contact, sau date identice/foarte similare cu ale altui cont înregistrat);

Înregistrarea unui cont pe site ca parc de dezmembrări (persoană juridică) presupune următoarele:

reprezentantul care efectuează înregistrarea este delegat legal al unui parc autorizat de dezmembrări din România; este interzisă utilizarea de informații fictive sau date de contact false în procesul de înregistrare;

- nu este permisă adăugarea de materiale obscene, defăimătoare, conținut nociv sau abuziv, incluzând dar nefiind limitat la: înjurături, blasfemii, obscenităţi, hărţuieli, lucruri profane, limbaj sexual explicit sau odios (ex: limbaj rasist/discriminator);

- nu este permisă adăugarea de link-uri de niciun fel în cadrul informațiilor despre parcul de dezmembrări;

- nu este permisă înregistrarea de mai multe ori a aceluiași parc de dezmembrări (aceeași companie sau date identice/foarte similare cu ale altui parc înregistrat);

Atât conturile parcurilor de dezmembrări înregistrate cât și ale vânzătorilor particulari sunt constant verificate de către operatorii Bazarauto.ro . Conturile care nu respectă termenii și condițiile cuprinse în prezentul document vor fi modificate sau șterse fără nicio notificare prealabilă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile vă rugăm să nu utilizați serviciile BazarAuto.ro .

POSTAREA ANUNȚURILOR

Postarea unui anunț se poate face de către un utilizator înregistrat pe site, prin completarea formularului “Adaugă anunț” disponibil în contul de client și acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare prevăzute în prezentul document. Formularul “Adaugă anunț” presupune completarea datelor tehnice ale vehiculului dezmembrat, componentele vehiculului dezmembrat care fac obiectul ofertei și alte detalii suplimentare care să ofere informații relevante potențialilor utilizatori interesați de ofertă.

Înregistrarea și afișarea unui anunț pe site sunt servicii gratuite. Orice alt serviciu în afară de postarea de bază a anunțului, precum promovarea anunțului sau a contului utilizatorului, dar fără a se limita la acestea, poate reprezenta un cost. Prețurile pentru serviciile oferite de Furnizor prin intermediul site-ului se regăsesc în prezentul document (Vezi secțiunea “Lista de Prețuri”).

Postarea unui anunț pe site presupune următoarele:

furnizarea de informații reale, exacte, complete și actualizate;

- nu sunt permise imaginile cu texte sau alte grafice adăugate pe ele, precum numere de telefon, bannere, reclame de orice tip, logo-uri, site-uri, etc; nu sunt permise imaginile neclare, rotite și/sau care conțin în prim plan persoane;

- nu este permisă adăugarea de link-uri de niciun fel în cadrul anunțurilor;

- nu sunt permise anunțurile cu un conținut neclar care poate produce confuzie;

- nu este permisă adăugarea de materiale obscene, defăimătoare, conținut nociv sau abuziv, incluzând dar nefiind limitat la: înjurături, blasfemii, obscenităţi, hărţuieli, lucruri profane, limbaj sexual explicit sau odios (ex: limbaj rasist/discriminator);

- nu este permisă adăugarea de mai multe ori a unui anunț, cu conținut identic sau foarte asemănător;

- nu sunt permise anunțurile care au un conținut generic și care nu fac referire la un anumit vehicul dezmembrat;

Anunțurile postate sunt constant verificate de către operatorii BazarAuto.ro . Anunțurile care nu respectă termenii și condițiile cuprinse în prezentul document vor fi modificate sau șterse fără nicio notificare prealabilă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile vă rugăm să nu utilizați serviciile BazarAuto.ro .

Utilizatorul care a postat un anunț este direct raspunzator pentru conținutul anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate și/sau comunicate Furnizorului! În cazul în care doriți să raportați un anunț care încalcă în orice fel Termenii și condițiile puteți folosi adresa de e-mail contact@bazarauto.ro .

Valabilitatea unui anunț este de 60 de zile cu posiblitatea de prelungire.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul site-ului www.bazarauto.ro, incluzând texte, elemente de grafică, scripturi și orice alte date, este proprietatea exclusivă a Furnizorului sau a partenerilor săi. Utilizarea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail contact@bazarauto.ro .

Utilizatorul care transmite în orice fel informații sau materiale catre Bazarauto.ro se angajează să nu prejudicieze în niciun fel drepturile de autor, proprietate intelectuală sau orice alt tip de de drepturi pe care o terță parte le-ar putea invoca în legatura cu materiale și informații trimise prin orice mijloace catre Bazariauto.ro . Utilizatorii înțeleg și acceptă că încălcarea în orice fel a acestei obligații nu poate implica în niciun fel raspunderea Furnizorului.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Din cauza caracteristicilor Internetului și a infrastructurii actuale a acestuia, nefiind un mediu sigur, fiind posibilă întreruperea, oprirea accesului, precum și încălcarea accidentală sau deliberată a securității și confidențialității informațiilor, ca urmare a unor situații în afara controlului nostru, Utilizatorii înteleg și acceptă faptul că Furnizorul nu își asumă nicio obligație și nu garantează, implicit sau deliberat, pentru servicii și este scutit de orice răspundere pentru orice prejudiciu direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la pierderea profitului, locul comercial sau alte pierderi intangibile care rezultă din utilizarea serviciului sau orice alt aspect legat de serviciu și de utilizarea site-ului în orice fel sau orice consecințe juridice care decurg din aceasta. Furnizorul va depunde toate eforturile rezonabile pentru a asigura furnizarea serviciilor și va incerca corectarea eventualelor erori și omisiuni în cel mai scurt timp posibil.

În cazuri de forță majoră, Furnizorul și / sau operatorii, angajații și reprezentanții săi sunt total scutiți de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la erori în funcționarea tehnică a echipamentelor companiei, lipsa funcționării conexiunii la internet, nefuncționarea conexiunilor telefonice, viruși de calculator, atacuri de hacking de orice fel și interferență cu orice software rău intenționat, acces neautorizat în sistemele Bazarauto.ro, erori operaționale, grevă etc. Utilizatorii / Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să compenseze pe deplin Furnizorul și / sau operatorii, angajații și reprezentanții săi împotriva oricarei cereri, reclamații, acțiuni, taxe, pierderi, daune, costuri (inclusiv, dar nu limitate la onorariile avocaților, taxele pentru experți și consultanți sau executori, taxele legale, notari), judecăți, decizii, amenzi, regulamente sau alte obligații care decurg din sau au legătură cu orice altă acțiune a Utilizatorului în conexiune cu utilizarea serviciilor Bazarauto.ro sau orice altă problemă legată de serviciile Bazarauto.ro .

LEGE APLICABILĂ

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor, Utilizatorilor și ale Furnizorului, stabilite prin prezentul document, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice dispută care rezultă din sau se referă la acești Termeni și condiții va fi soluționată pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a se ajunge la un acord, disputele vor fi de competența instanțelor sau autorităților competente din România.

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare sau că nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate în măsura maximă posibilă, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor rămâne în vigoare.

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Bazarauto.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și în orice mod oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească orice altă formalitate față de Utilizatori sau Utilizatori. Ne rezervăm dreptul de a adăuga, modifica sau șterge orice serviciu de pe acest site în orice moment și de a modifica orice conținut de pe acest site. Neacceptarea oricarei prevederi a prezentelor Termeni și condiții sau a oricărei modificări a acestora atrage obligația de a opri imediat utilizarea în orice mod a Serviciilor și accesarea site-ului.

Prezentele Termeni și condiții se completează cu prevederile legii aplicabile, cu cele din Protecția datelor și Politica cookies.

LISTA DE PREȚURI

Înregistrarea unui cont pe site, adăugarea și afișarea anunțurilor pe site sunt servicii gratuite.

Pentru alte servicii precum promovare sau colaborări puteți folosi adresa de e-mail contact@bazarauto.ro .